Vuk Čađenović

Vuk Čađenović admin February 3, 2022
ESOMAR Individual Membership Information

Vuk Čađenović je diplomirao na  Pravom fakultetu – Univerziteta Crne Gore. Magistrirao je 2012. godine na temu „Metodologija anketnih istraživanja, na primjeru Stavovi studenata o NATO integraciji Crne Gore“ na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno je doktorand na FMEFB – doktorska disertacija u izradi –  Pristrasnost u uzoračkim istraživanjima. Svoju karijeru je započeo u Agenciji za ispitivanje javnog mnjenja Damar, iz Podgorice, na pozicijama metodologa i direktora, u kojoj je rukovodio brojnim istraživanjima iz oblasti politike, socijologije, menadžmenta. Karijeru je nastavio u Upravi za statistiku, na mjestu pomoćnika direktora za socijalne statistike i demografiju. Od 2016.godine bio je rukovodilac istraživanja iz oblasti socijalnih statistika (Istraživanje o dohotku i uslovima života građana Crne Gore, Istraživanje o potrošnji domaćinstava, Anketa o radnoj snazi, itd.). Od 2017. godine je bio angažovan kao zamjenik rukovodioca na međunarodnom projektu – MICS istraživanje. Kao predstavnik MONSTATa, delegiran je za člana UN globalne radne grupe za izradu metodologije za mjerenje nasilja nad djecom, a dodijeljena mu je i uloga rukovodioca metodološke radne grupe u pripremi i realizaciji Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.godine. Od aprila 2021.godine radi na pozicije izvršnog direktora Agencije DAMAR. Govori engleski jezik.