Statistička analiza suve materije (šećera) u plodu jagode Damar Institute November 1, 2023

Statistička analiza suve materije (šećera) u plodu jagode

Ova analiza istražuje temu sadržaja suve materije (šećera) u plodu jagode i njegovog uticaja na kvalitet ploda, kao i vezu između mase ploda i nivoa šećera u jagodi. Uzimajući u obzir analizu više sorti jagoda na području opštine Podgorica, istraživanje ima za cilj pružiti dublji uvid u faktore koji utiču na kvalitet i rodnost jagoda, kao i moguće implikacije za proizvođače i potrošače.

Analizu su pripremili:

  • Dr Jelena Zvizdojević
  • mr Kristina Drašković

Link za preuzimanje analize: Statistička analiza suve materije (šećera) u plodu jagode