Rasenko Čađenović

Rasenko Čađenović admin February 3, 2022

Rasenko Čađenović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Karijeru je započeo u pravnim poslovima privrednih subjekata. Istraživanjem javnog mnjenja počeo je da se bavi 1982. godine, u okviru Marksističkog centra, da bi 1993. godine osnovao Agenciju za ispitivanje javnog mnjenja Damar, prvu privatnu agenciju te vrste u Crnoj Gori. Učestvovao je u realizaciji preko 1000 javnomjenjskih istraživanja iz sfere političkog, društvenog i ekonomskog života Crne Gore. Svoje bogato iskustvo sticao je kao kreator anketnih upitnika i analiza, u realizaciji istraživanja političkog javnog mnjenja u Crnoj Gori. U proteklom periodu predvodio je tim istraživača Agencije Damar u realizaciji predizbornih anketa, za potrebe najvećeg broja relevantnih političkih partija/koalicija i NVO, uoči svih parlamentarnih i lokalnih izbora od 1993. godine do danas.