Kako do bržeg zapošljavanja lica sa invaliditetom? admin November 1, 2023

Kako do bržeg zapošljavanja lica sa invaliditetom?

Ova analiza istražuje temu bržeg zapošljavanja lica sa invaliditetom, fokusirajući se na ključne prepreke sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom prilikom traženja posla. Istraživanje je pokazalo da nedostatak pristupačnosti obrazovnim ustanovama, predrasude poslodavaca, nedovoljna informisanost o slobodnim radnim mjestima i diskriminacija predstavljaju glavne prepreke. Ispitanici su istakli važnost prilagođenosti radnih mjesta i pristupačnosti, kao i podrške kroz pravne okvire, obrazovanje, obuku i inkluzivnu politiku zapošljavanja. Rezultati pokazuju da je neophodno ulaganje napora kako bi se unaprijedili uslovi zapošljavanja za osobe sa invaliditetom i omogućilo im da ostvare svoj puni radni potencijal.

Analizu su pripremili:

  • Dr Jelena Zvizdojević, Damar plus
  • Dejan Bašanović, Udruženja paraplegičara Crne Gore

Link za preuzimanje analize: Kako do bržeg zapošljavanja lica sa invaliditetom?