Prikupljanje, sistematizovanje i vizuelizacija već dostupnih podataka admin November 25, 2021

Prikupljanje, sistematizovanje i vizuelizacija već dostupnih podataka

Agencija za istraživanje „Damar“ nakon 30 godina rada kreirala je impresivnu bazu podataka. Ovu bazu čine informacije o raznim društvenim i ekonomskim aktivnostima, a u kontinuitetu se širi od strane našeg tima istraživača.  Konsultacije o mogućnosti obrade specifičnih dostupnih podataka su besplatne.

Ishod usluge uključuje:

  • Izvještaj sa nalazima istraživanja
  • PPT sa nalazima istraživanja (po potrebi)