Percepcija policije u Crnoj Gori 2022 Vuk Čađenović November 29, 2022

Percepcija policije u Crnoj Gori 2022

Danas su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja “Percepcija policije u Crnoj Gori”.
Ovo istraživanje predstavlja nastavak aktivnosti Misije OEBS-a u Crnoj Gori na programu podrške daljem unaprjeđenju i efikasnosti ukupnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije (UP), koji treba da se razviju u profesionalnu, demokratsku, odgovornu i efikasnu službu u koju društvo ima puno povjerenje. Slična istraživanja javnog mnjenja o percepciji policije, integritetu i profesionalizmu policijskih službenika sprovedena su tokom 2019, 2020 i 2021. godine.
Građani Crne Gore najviše povjerenja imaju u policiju (41,7%) i vojsku (41,4%), zatim u vjerske institucije, lokalne samouprave, međunarodne organizacije i NVO sektor.
Čak 72,5% građana uglavnom smatra da je situacija u Crnoj Gori uglavnom bezbjedna, dok je 61,4% građana uglavnom zadovoljno efikasnošću policije u zaštiti bezbjednosti građana.
Ovo su neki od ključnih nalaza istraživanja “Percepcija policije u Crnoj Gori”  koje je naručila Misija, a sprovela Agencija Damar.