Omnibus istraživanje admin November 25, 2021

Omnibus istraživanje

Jedno od najpopularnijih grupnih istraživanja u kojem više više naručioca dijeli jedan upitnik. Prednost je u, brzini i ekonomičnosti. Istraživanje se radi na reprezentativnom i pouzadnom uzorku od 1000 do 2000 ispitanika, a uslugu nudimo na državnom, regionalnom i opštinskom nivou.

Aktivnosti istraživanja uključuju kreiranje metodologije, pripremu upitnika, obuku, superviziju i kontrolu anketara, prikupljanje podataka po definisanim pitanjima i obrada prikupljenih podataka. Ishod istraživanja uključuju:

  • Izvještaj sa nalazima istraživanja
  • PPT sa nalazima istraživanja