Mistery shopping admin November 25, 2021

Mistery shopping

Mystery Shopper predstavlja jednostavan i ekonomičan metod kvalitativnog istraživanja. Koristi se u cilju individualnog, klijentu prilagođenog  istraživanja. Uz detaljno razrađen plan istraživanja, a na osnovu specifinih potreba naši “mystery shopper”- i posjećuju davaoca usluga i simuliraju neki od različitih profila klijenata. Na osnovu različitih vidova komunikacije od prvog kontakta, istraživači bilježe  sve elemente ponašanja, samim tim kreirajući objektivnu i sveobuhvatnu sliku davaoca usluga.

Ishod istraživanja uključuje:

  • Izvještaj sa nalazima istraživanja
  • PPT sa nalazima istraživanja (po potrebi)

Dubinski intervju može biti samostalna aktivnosti ili dodatna aktivnost nekog drugog istraživanja