Miloš Vukanović

Miloš Vukanović admin February 3, 2022

Miloš Vukanović magistrirao je politikologiju na Univerzitetu Crne Gore. Nakon deset godina rada u kulturi i civilnom sektoru usmjerio je iskustvo iskusnog koordinatora i fond menadžera u razvoj Damar-a. Posjeduje višegodišnje iskustvo istraživanja i analitike u oblasti društvenih nauka sa nizom specijalizacija iz analize i narativne prezentacije. U Damaru je kao viši menadžer, zadužen za prikupljanje sredstava i  kreiranje programa, strategije, akcionih planova, upravljanje tenderima i projektnim prijedlozima. Uključen je u istraživanja i analitiku iz oblasti društvenih nauka, kreiranje anketnih pitanja kao i narativni iskaz kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja podataka.