KAKO GRAĐANI/KE CRNE GORE PERCIPIRAJU VJEŠTAČKU INTELIGENCIJ Damar Institute January 15, 2024

KAKO GRAĐANI/KE CRNE GORE PERCIPIRAJU VJEŠTAČKU INTELIGENCIJ

Današnji svijet u velikoj mjeri oblikuje rapidan rast i razvoj tehnologija, a vještačka inteligencija
(AI) postaje sveprisutna sila koja se na tom polju izdvaja kao nositeljka procesa. Postajući
neizostavan dio svavremenog društva, sistemi vještačke inteligencije prodiru u različite društvene
pore, od autonomnih vozila do personalizovanih preporuka na društvenim mrežama. Primjena ovih
sistema seže i iznad različitih sektora kao što su medicina, finansije i obrazovanje i sl., naročito
kada je u pitanju proces donošenja odluka, koji više nije isključivo vezan za ljudsku kogniciju, već
uključuje i značajno prisustvo vještačke inteligencije.

Inspirisan istraživanjem koje je sproveo Pew Reseach Centar u Americi pod nazivom “What the
data says about Americans’ views of artificial intelligence”, Institut Damar je odlučio da sprovede
slično istraživanje sa ciljem da ispita “Kako građani/ke Crne Gore percipiraju vještačku
inteligenciju”.

Link za preuzimanje analize: KAKO GRAĐANI/KE CRNE GORE PERCIPIRAJU VJEŠTAČKU INTELIGENCIJ