Izvršni direktor DAMARa, Vuk Čađenović, imenovan za nacionalnog koordinatora Vuk Čađenović February 18, 2022

Izvršni direktor DAMARa, Vuk Čađenović, imenovan za nacionalnog koordinatora

Izvršni director DAMARa, Vuk Čađenović, imenovan za nacionalnog koordinatora Svjetske a asocijacije za istraživanje javnog mnjenja, WAPOR.

Svjetska asocijacija za istraživanje javnog mnjenja, WAPOR, imenovala je Vuka Čađenovića, izvršnog direktora agencija DAMAR, za svog koordinatora za Crnu Goru. Gospodin Čađenović će u naredne dvije godine biti zadužen za praćenje ključnih društvenih promjena u našoj zemlji kao i na stepen ostvarivanja prava na slobodno sprovođenje i objavljivanje istraživanja javnog mnjenja. Postavljanje gospodina Čađenovića za koordinatora za Crnu Goru, predstavlja veliko lično priznanje ali i potvrda kadrovskih kapaciteta Agencije DAMAR. Nadamo se da će ovo imenovanje doprinijeti razvoju integriteta profesionalnog istraživača i istraživanju javnog mnijenja kao profesije koja doprinosi demokratskom razvoju društva.