Istraživanje o percepciji javnosti o Državnom tužilaštvu (Misija OEBS-a) Damar Institute February 1, 2023

Istraživanje o percepciji javnosti o Državnom tužilaštvu (Misija OEBS-a)

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u septembru ove godine pokazuje da skoro polovina anketiranih građana uglavnom ima pozitivan stav prema Državnom tužilaštvu u državi i vjeruje ovoj instituciji. Preko 40 odsto ispitanika primijetilo je pozitivnu promjenu u radu Državnog tužilaštva u posljednjih 12 mjeseci, dok 59,8 odsto smatra da je Državno tužilaštvo generalno efikasno u svom radu. Rezultati istraživanja pokazuju da 35 odsto ispitanika podržava rad vršiteljke dužnosti vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović, dok je 44,1 odsto istaklo da podržava rad glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Kada ispitanici smatraju da Državno tužilaštvo nije dovoljno efikasno, kao razloge najčešće navode korupciju u državi (87,6%) i strah od kriminalnih organizacija (82,3%).

Ovo su neki od ključnih nalaza istraživanja Percepcija Državnog tužilaštva u Crnoj Gori koje je naručila Misija OEBS-a, a sprovela agencija Damar na uzorku od 1.000 odraslih osoba kroz nasumični višeetapni stratifikovani uzorak.

Predstavljajući rezultate, direktor razvoja u agenciji Damar Miloš Vukanović naveo je da kao jedna od ključnih institucija u procesu reforme pravosudnog sistema, Državno tužilaštvo prolazi kroz dinamičan period organizacione reforme. Državno tužilaštvo je, kako je naveo, u kontinuitetu u središtu interesovanja domaće i međunarodne javnosti. „Nešto manje od polovine ispitanika (46,4%) smatra da se Državno tužilaštvo uglavnom uspješno bori sa korupcijom, dok 42,9% ispitanika smatra da se tužilaštvo ne bori uspješno protiv korupcije. Istraživanje dalje pokazuje da informacije o Državnom tužilaštvu građani uglavnom dobijaju putem televizije i internet portala“, kazao je Vukanović.

Nakon prezentacije, zamjenica šefice Misije Siv-Katrine Leirtroe izjavila je da Misija vjeruje da će ovo istraživanje javnog mnjenja podržati Vrhovno državno tužilaštvo da unaprijedi svoju komunikaciju sa građanima. „Da bi se izgradilo povjerenje kod građana, ključno je da Državno tužilaštvo efikasno komunicira sa javnošću o svom radu i konkretnim aktivnostima koje preduzima“, kazala je Leirtroe i dodala da će Misija nastaviti da pruža podršku Državnom tužilaštvu i u 2023. godini.

Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović zahvalila se na kontinuiranoj podršci koju državno-tužilačka organizacija dobija od Misije OEBS-a prilikom realizacije istraživanja i drugih konkretnih aktivnosti. „Raduje činjenica da je preko 40% ispitanika primijetilo promjene na bolje u radu Državnog tužilaštva u posljednjih 12 mjeseci i da skoro polovina građana  uglavnom ima pozitivan opšti stav kada je riječ o Državnom tužilaštvu Crne Gore. Nastojaćemo da svojim radom i konkretnim rezultatima  doprinesemo da podaci u narednim istraživanjima budu još bolji od ovogodišnjih“, ocijenila je Jovanović.

Misija sarađuje sa kancelarijom Vrhovnog državnog tužioca od 2015. godine. Pored podrške istraživanju o percepciji javnosti o Vrhovnom državnom tužilaštvu, pomogla je i u izradi i implementaciji prve komunikacione strategije, kao i u produkciji TV serijala „Upoznajte tužilaštvo“.