DAN ISTRAŽIVANJA Damar Institute March 29, 2023

DAN ISTRAŽIVANJA

Agencija Damar u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica i Upravom za Statistiku Crne Gore (MONSTAT) obilježava Dan istraživanja koji se tradicionalno održava 04. aprila. 

Događaj koji se organizuje okuplja značajan broj naučno-istraživačkih institucija i istraživača iz Crne Gore. Isti se organizuje sa ciljem da bi se šira javnost i studenti osnovnih, magistraskih i doktorskih studija upoznali sa istraživanjima koja se sporovde u Crnoj Gori, njihovom metodologijom, kao i podacima koji već postoje iz tih istraživanja, a koji mogu koristiti prilikom pisanja akademskih i naučnih radova, kao i da bi predstavili svoje radove. Osim toga, Dan istraživanja ima za cilj podsticanje kvaliteta i stimulisanje naučno istraživačke djelatnosti, zatim promovisanje istraživanja crnogorskih naučnika, kao i umrežavanje sa regionalnim i međunarodnim inicijativama u oblasti nauke i društva, a prije svega stimulisanje mladih istraživača.

Na Danu istraživanja priliku da prezentuju svoja istraživanja dobijaju predstavnici MONSTAT-a, DAMAR Agencije, profesora i studenata sa UDG-a, a u publici očekujemo oko250 studenata, istraživača, profesora.

Pozivamo Vas da prisustvujete Danu istraživanja 2023 koji će biti organizovan 4. aprila 2023. godine na UDG (Amfiteatar AS). Događaj počinje u 10:00h i traje do 11:45h.