Ana Čađenović

Ana Čađenović admin February 3, 2022

Ana Čađenović je završila studije Menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Od 2008. godine, angažovana je u agenciji Damar. Iskustvo u istraživanjima u Agenciji sticala je kao anketar, zatim na obradi podataka, izradi statističkih izvještaja i prezentacija, rukovođenjem anketarske mreže.. Kao koordinatorka istraživanja zadužena je za pripremu i implementaciju istraživanja, održavanje i organizovanje anketne mreže agencije Damar i  finalnu obradu podataka. Govori engleski jezik.