Usluge


Ispitivanje javnog mnjenja

Politički konsalting jedan je od najvažnijih segmenata ponude agencije Damar plus.
Kompletna usluga političkog konsaltinga koju nudimo podrazumijeva:

 • Ispitivanje rejtinga političara i političkih partija
 • Istraživanje i analize rezultata političkog subjekta
 • Implementaciju rezultata
 • Razvoj komunikacione strategije i izgradnju imidža
 • Predizborna i postizborna istraživanja
 • Ispitivanje percepcije u vezi sa pojedinim, aktuelnim, društvenim temama
 • Razvoj strategije djelovanja poltičkih partija
Zahvaljujući dvadesetpetogodišnjem iskustvu, prepoznati smo po profesionalnom pristupu i istraživanjima oslobođenim političkih i ideoloških uticaja. 

Predizborne i postizborne ankete

Politički konsalting jedan je od najvažnijih segmenata ponude agencije Damar plus.
Kompletna usluga političkog konsaltinga koju nudimo podrazumijeva:

 • Ispitivanje rejtinga političara i političkih partija
 • Istraživanje i analize rezultata političkog subjekta
 • Implementaciju rezultata
 • Razvoj komunikacione strategije i izgradnju imidža
 • Predizborna i postizborna istraživanja
 • Ispitivanje percepcije u vezi sa pojedinim, aktuelnim, društvenim temama
 • Razvoj strategije djelovanja poltičkih partija
Zahvaljujući dvadesetpetogodišnjem iskustvu, prepoznati smo po profesionalnom pristupu i istraživanjima oslobođenim političkih i ideoloških uticaja. 

Upravljanje društevnim mrežama

Društvene mreže postale su nezamjenjiv kanal komunikacije sa ciljnim grupama svake kompanije. U ,,Damaru“ za vas prikupljamo i analiziramo veliku količinu podataka na društvenim mrežama, kako bismo vam omogućili što bolji pristup klijentima. Prikljupljanjem kompleksnih podataka, vršimo segmentaciju potencijalnih korisnika i time vam omogućavamo bolje targetiranje.
Na taj način, pružamo vam uvid u trendove i dinamiku kretanja drustvenih mreža. Sa vama osluškujemo potrebe vaših korisnika i predlažemo vam najbolje načine da na njih odgovorite, čime jačate svoju poziciju i postajete vidljiviji na tržištu.

Analiza medija

U okviru svoje raznolike ponude, Damar se bavi i analizom medija i medijskog sadržaja. Kreiramo kvalitativnu i/ili kvantitativnu analizu, a po potrebi angažujemo i stručnjake za tu oblast, koji sprovode dodatne analize. Klijentu dostavljamo prikaz pozicije određenog medija u odnosu na konkurente, uzimajući u obzir rejting, povjerenje i programske šeme.

Istraživanje tržišta

Najbolji način da saznate ključne informacije za svoj novi poduhvat je da sprovedete kvalitetnu analizu tržišta. Uspjeh poslovnih odluka koje donosite direktno zavisi od kvaliteta informacija kojima raspolažete.
Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organizovanje i kontrolu procesa poslovanja. Istraživanje tržišta nam omogućava da donosimo ključne odluke na osnovu vjerodostojnih informacija koje dobijamo istraživanjem, kao i da rješavamo prepreke na putu do uspjeha u poslovanju.
U prilog tome da je istraživanje tržišta neophodno govori i činjenica da se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donošenja poslovnih odluka. Istraživanje tržišta služi za opis, analizu i evaluaciju tržišta, kao i izbor konkretnih koraka koje treba da preduzmemo.
Tokom dvadeset pet godina postojanja, usluge istraživanja tržišta postale su sastavni dio Damarove ponude. Za vaše potrebe sprovešćemo kompletan istraživački proces – od definisanja cilja istraživanja, prikupljanja, obrade i analize podataka, do izrade izvještaja.
Kontaktirajte nas, a mi ćemo se potruditi da dobijete objektivne informacije na osnovu kojih možete donijeti važne poslovne odluke.

Kreiranje političke kampanje

Damar je, za više od dvadeset godina poslovanja, izgradio reputaciju kredibilne agencije za ispitivanje političkog javnog mnjenja. Koristimo se kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima kako bismo vam pružili detaljne povratne informacije od biračkog tijela. Na taj način, postaje jednostavnije osmisliti ideje za komunikaciju sa biračima, a mi vam možemo pomoći da, na osnovu podataka koje prikupimo, kreiramo poruke za vaš nastup, intervju, govor, diskusiju ili promotivni spot.