REZULTATI ISTRAŽIVANJA „Percepcija građana i novinara o medijima u Crnoj Gori“- 2018 godina

Dana 21.12.2018. godine Agencija "Damar Plus" je na konferenciji za štampu predstavila rezultate istraživanja "Percepcija građana i novinara o medijima u Crnoj Gori“. Ovo istraživanje je urađeno u godini kada naša Agencija obilježava 25 godina rada. Rezultati istraživanja se nalaze u Novostima- analize/istraživanja.