U susret Danu istraživanja

Agencija Damar će, u saradnji sa Monstatom i Univerzitetom Donja Gorica, u aprilu tradicionalno organizovati Dan istraživanja. Događaj okuplja veliki broj naučno-istraživačkih institucija i istraživača. Studenti osnovnih, magistraskih i doktorskih studija imaju priliku da se upoznaju sa aktuelnim istraživanjima, metodama i podacima koje mogu koristiti za pisanje svojih akademskih i naučnih radova, kao i da predstave svoje radove. Dan istraživanja organizuje se sa ciljem podsticanja naučno - istraživačkog rada, promocije rezultata aktuelnih istraživanja i upoznavanja sa naučnim metodama.