KAKO CRNOGORSKI STUDENTI VIDE SVIJET I CRNU GORU DO 2040. GODINE

Prezentacija rezultata istraživanja povodom dana studenata 04.04.2019, koja je organizovana na Univerzitetu Donja Gorica u okviru manifestacije „Dan istraživanja“.