+382 67 526 326
Crnogorskih serdara 42
+382 67 526 326
Crnogorskih serdara 42

O nama

O NAMA

Agencija za ispitivanje javnog mnjenja “Damar” osnovana je krajem 1993. godine i ona je prva te vrste u Crnoj Gori.

U proteklom periodu sproveli smo više od 1000 javnomnjenskih istraživanja različitih tematskih okvira.

U radu Agencije za ispitivanje javnog mnjenja „Damar“ angažovan je veliki broj eksperata iz pojedinih oblasti naučnog djelovanja: sociolozi, statističari, psiholozi, politikolozi, ekonomisti, pravnici i dr.

Naša Agencija ima visoko obučenu i veoma iskusnu anketarsku mrežu.

Rezultate ispitivanja javnog mnjenja, koje je sprovela ova Agencija, naravno uz saglasnost naručilaca posla, objavljivali su svi relevantni mediji na prostoru Crne Gore, kao i inostrani mediji i agencije.

Rezultati naših istraživanja objavljivani su i kao dokumentaciona gradja i izvori za doktorske i magistarske radove kod odredjenog broja naučnih radnika.

Agencija Damar, od 2012. godine u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica i MONSTAT-om organizuje Dan istraživanja.

Agencija Damar je nosilac Excellent SME Montenegro sertifikata, koji izdaje Privredna komora Crne Gore.

METODE ISTRAŽIVANJA

KVANTITATIVNE

Face-to-face 100%
CAPI 90%
CAWI 80%
CATI 70%

KVALITATIVNE

Fokus grupe 100%
Dubinski intervju 90%
Studija slučaja 80%
Desktop istraživanje 70%