Stavovi studenata o W&T programu

Agencija "Damar" je za potrebe "Dana istraživanja" realizovala anketno istraživanje na temu "Stavovi studenata o W&T programu" sa ciljem da utvrdi koliko su studenti u Crnoj Gori spremni da žive i rade u Americi.

Fajlovi: