Upoznajte naše klijente
...
Montenegro Airlines
...
Vlada Crne Gore
...
Unicef
...
DPS
...
Duvanski kombinat
...
NATO
...
Pobjeda
...
RTCG
...
USAID

Suradnja sa Agencijom Damar Plus za nas je veliko olakšanje. Više od pet godina tražili smo pouzdanog i kvalitetnog partnera za istraživačke projekte u Crnoj Gori. Do Agencije Damar došli smo preporukom i uvijek bi ih preporučili dalje.


Andrea Žnidar
Prizma centar za poslovnu inteligenciju (Hrvatska)

Saradnju sa Damarom, koja traje više od dvadeset godina, ostvario sam na samom početku svoje karijere. Pošten, odgovaran i profesionalan odnos prema tržišnim istraživanjima koji su tom prilikom pokazali, čine da i danas sa ponosom ističem naš dugogodišnji zajednički rad. Sa velikim ličnim i profesionalnim zadovoljstvom čestitam Damaru 25 godina uspješnog rada, uz iskrene želje i očekivanja da na isti način nastave svoje poslovanje još dugi niz godina.


Prof.dr Milorad Jovović
Ekonomski fakultet UCG

“Čestitam vam veliki jubilej i želim dalji uspješan rad. Zahvaljujem se na saradnji koju smo imali u proteklom period. Želim da naglasim da ispitivanja javnog mnjenja koje je za DPS radila vaša kuća, pokazala su se pouzdanim i kvalitetnim. Služila nam kao dobra osnova za nas partijski rad kako na lokalnom tako i na državnom nivou. Vjerujem da ćemo i dalje saradjivati na obostrano zadovoljstvo.


Tarzan Milošević
Politički direktor DPS-a.

U dosadašnjoj saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore dokazali ste profesionalnost i stručnost, te dosljednost u poštovanju dogovorenog. Objektivnost, aktuelnost i kompetentnost su potvrda vašeg kvaliteta koji traje. Postali ste sinonim za istraživačku djelatnost.


mr Goran Bubanja
Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Za potrebe Glavnog grada sa Damarom sam srađivao skoro 15 godina. Nalazi istraživanja javnog mnjenja bili su značajan oslonac u određivanju razvojnih prioriteta Grada i kvaliteta usluga njegovih službi. Našu saradnju pamtiću po izuzetnoj posvećenosti i profesionalnom odnosu tima kojeg su vodili Nada i Rasenko. Srećan jubilej sa željom da dugo trajete.


Hamdo Kočan
Glavni grad Podgorica

Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Damar predstavlja ozbiljnu i odgovornu agenciju koja na objektivan i profesionalan način prilazi ispitivanju svakog pojedinačnog predmeta svog istraživanja, od pripreme i terenskog rada do konačnog izvještaja. Njihov rad se strogo pridržava svih metodoloških pravila istraživačkog rada što predstavlja njihov poseban kvalitet a kao agenciju javnog mnjenja ih nesunjivo preporučuje svim zainteresovanim klijentima.


Nataša Krivokapić
Sociolog

Želim da čestitam dvadeset i pet godina uspješnog rada Vaše Agencije i poželim još mnogo uspješnih poslovnih godina. Kao mladi istraživač sa Agencijom Damar sam počeo sarađivati početkom 2000. godine i ta saradnja se nastavila i do današnjih dana. Moji prvi naučni radovi i prva samostalna istraživanja bila su realizovana u saradnji sa Damar-om. Posle punih 18 godina uspješnje saradnje, mogu izreći samo riječi hvale za profesionalan i visokokvalitetan pristup u radu. Vjerujem da ćemo i u budućnosti nastaviti našu uspješnu saradnju, koja je opravdala, a nadam se da će i u budućnosti opravdati očekivanu misiju.


Prof. dr Hadži Milivoje Radović
Ekonomski fakultet UCG

Obradovalo me je osnivanje Agencije Damar prije 25 godina. Tada je Crna Gora bila ophrvana teškim ekonomskim i društvenim problemima i izolovana međunarodnim sankcijama. Utoliko je bio značajniji početak rada ove agencije, što je predstavljalo važan doprinos razvoju istraživačke infrastrukture u Crnoj Gori. Ja sam sa zadovoljstvom sarađivala sa Agencijom Damar na projektima istraživanja tržišta. Povodom jubileja - dvadesetpetogodišnjice osnivanja i rada, osnivačima, vlasnicima i istraživačima Agencije Damar upućujem srdačne čestitke i najljepše želje za budući rad.


Dr Vesna K. Karadžić
Profesorica Ekonomskog fakulteta UCG

Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da čestitam godišnjicu Agencije "Damar”. Zadovoljstvo je u toliko veće, što je Agencija opstala svih ovih godina i ako, znamo svi, uslovi nijesu išli tome na ruku. Ali, upravo ono što predstavlja ključno obilježje svih dugo živućih organizacija - kvalitet i profesionalizam - je održao i Agenciju "Damar". Moram reći, da samo oni koji nijesu svjesni okolnosti pretpolitičkog društva i teškoća rada u uslovima kada je svaki profesionalni rad dobijao političku kvalifikaciju, ne mogu ni pretpostaviti kroz šta su morale proći, a pri tom opstati, agencije kao što je "Damar", a koje su se bavile istraživanjima javnog mnjenja. Rekao bih uprkos "našim" nastojanjima ona je, ipak, opstala, naravno, opet na "naše" veliko zadovoljstvo. Objektivnost i profesionalnost su bile ključne sastavnice njenog dvodecenijskog postojanja, u to sam se imao prilike uvjeriti lično, a vjerujem bez sumnje da će to biti recept i za budućnost jer, poslije svega, jasno je da se samo tako može trajati na tom izuzetnom skliskom tržištu. S najboljim željama za budućnost, dr Vasilije Kostić


dr Vasilije Kostić
Ekonomski analitičar

Zadovoljstvo mi je da vam čestitam 25 godina uspješnog rada Agencije „Damar Plus". Brojna istraživanja različitih tematskih sadržaja koja ste realizovali za potrebe privrednih subjekata, državnih organa, političkih partija, lokalne uprave, medija, međunarodnih organizacija, NVO i drugih, potvrda su sadržajnog rada i istrajnosti u praćenju i analiziranju dešavanja u našoj zemlji. Za potrebe Privredne komore Crne Gore Agencija „Damar Plus" je krajem 2008. i 2016. godine uradila ispitivanje javnog mnjenja sa ciljem ocjene znanja, svijesti i stavova javnosti o projektu "Dobro iz Crne Gore”. Takođe, analizirane su navike, ponašanje i preferencije prilikom kupovine proizvoda široke potrošnje, procijenjen je nivo spremnosti ispitanika da u budućnosti kupuju proizvode iz Crne Gore i ispitani mogući načini promocije tradicionalnih crnogorskih proizvoda i vrijednosti. Profesionalna saradnja sa Agencijom "Damar plus” doprinijela je kvalitetnom planiranju i evaluaciji u Komori utemeljenim na istraživanju tržišta, stavova, interesa i želja potrošača. Uz želje za mnogo uspjeha u budužem radu, s poštovanjem


Ljiljana Filipović
Potpredsjednica

Datum početka saradnje sa Agencijom za istraživanje javnog mnjenja 'Damar' ne držim u sjećanju. Znam da je poprilično vremena prošlo od tada. Važnije od datuma za mene je činjenica da sam od tog trenutka stekao iskrene prijatelje u porodici Rasenka i Nade Čađenović. Zahvalan sam okolnostima koje su do toga dovele. Njihova profesionalnost u poslu je samo ukras ionako jedinstvenom ljudskom odnosu prema meni. Broj zajednički odrađenih projekata takođe ne držim u glavi. Pamtim i pamtiću da nikada ni jedan problem nije uspio da poremeti naš odnos. Činjenica da ni najzlonamjerniji (a takvih u politici nikada ne fali) nijesu uspjeli da argumentima ospore rezultate koje smo predočavali javnosti. Sve to, pojedinačno i skupa, čine period mojeg lijepog i bogatog profesionalnog iskustva. Nakon što sam više od decenije sebe 'častio' apstinencijom iz javnog političkog života, stečeno znanje i iskustvo u radu sa i za Agencijom 'Damar' koristim tokom predavanja na predmetu 'Javno mnjenje' na Fakultetu političkih nauka UCG. Čast mi je da mi se ime nađe na sajtu Agencije. Uz želju da “Damar” nastavi svoju djelatnost na način kao što su to činili njeni osnivači.


Prof. dr Veselin Pavićević
Ekonomski fakultet UCG

Od 2012. g, uoči predsjedničkih izbora, kao i lokalnih izbora 2014. Demokratski front, a nakon toga DNP, je imala saradnju sa Agencijom Damar. Ova Agencija je realizovala istraživanja javnog mnjenja koja su se ticala, ne samo rejtinga partija i političara već i, što je mnogo važnije, vrijednosnih orijentacija građana, a na osnovu čega se dolazilo do značajanih pokazatelja za kreiranje i vođenje politike. Nama u Demokratskoj narodnoj partiji, kao konstituentu Demokratskog fronta, je to bilo važno i značajno. Ono što posebno mogu da naglasim jeste da su rezultati izbora uvijek bili u koordinatama koje je prognozirao Damar. Lično, iz mog iskustva od 2012., veoma poštujem istraživanja Damara koja se odnose na političko javno mnjenje u Crnoj Gori.


Predrag Bulatović
Predsjednik političkog savjeta DNP-a